Švęskime vasario 16 d. kartu!

ŠVĘSKIME VASARIO 16 D. KARTU 

Akcijos „Gauk Lietuvos vėliavos spalvų veido dažus“ taisyklės ir sąlygos
 
1. Akcijos organizatorius – prekybos centras RYO, Savitiškio g. 61, Panevėžys, įmonės kodas 300565433, akcijos vykdytojas – UAB ,,Galley Group“, Gerosios Vilties g. 22A-2, Vilnius.
2. Akcijos laikotarpis: 2018 m. vasario 16 d. nuo 8 iki 22 val. arba kol baigsis akcijos prizai.
3. Akcijos dalyviai ir eiga: visi RYO lankytojai (fiziniai asmenys), šiose taisyklėse nurodytu akcijos laikotarpiu pirkę prekių ar paslaugų (išskyrus alkoholį, tabaką, lošimo paslaugas bei dovanų kuponus) už 30 eurų ir daugiau RYO (Savitiškio g. 61, Panevėžys) parduotuvėse, restoranuose ar paslaugų teikimo vietose. Asmuo, Info centre pateikęs pirkimo kvitą, kurio suma ne mažesnė kaip 30 eurų, atsiima vieną akcijos prizą (pirkimo kvitai nesumuojami). Jei akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti akcijoje. Akcijoje negali dalyvauti akcijos organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai. Prizų kiekis ribotas.
4. Akcijos prizas – geltonos, žalios ir raudonos spalvų išsukami veido dažai. Akcijos prizų kiekis 180 vnt.
5. Atsiimdamas prizą akcijos dalyvis privalo pateikti prekybos centro RYO parduotuvės, restorano ar paslaugų teikimo įstaigos kasoje gautą kvitą, kurio data yra 2018 m. vasario 16 diena.
6. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti šias taisykles bei prizų išdavimo tvarką ir (arba) nutraukti akciją esant nenumatytoms aplinkybėms, apie tai informavęs interneto svetainėje www.ryo.lt ir kituose komunikacijos kanaluose.
7. Akcijos dalyviai sutinka, kad atsiimant prizą, jų nuotraukos bus paskelbtos interneto svetainėje www.ryo.lt ir RYO Facebook paskyroje.
8. Akcijoje dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad susipažino su akcijos taisyklėmis ir sutinka jų laikytis bei neprieštarauti akcijos organizatoriaus sprendimams.
9. Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.
10. Šios akcijos taisyklės skelbiamos www.ryo.lt. Jei kituose komunikacijos kanaluose ir žiniasklaidos priemonėse paskelbtos akcijos taisyklės nesutampa, galioja interneto tinklalapyje www.ryo.lt paskelbtos akcijos taisyklės.
11. Info centro darbo laikas nuo 10 iki 21 val. 
 

Facebook