Vasara bus Nice!

Žaidimo "Vasara bus Nice" taisyklės ir sąlygos
 
1. Žaidimo organizatorius – prekybos centras RYO (toliau – RYO), UAB „Mulga“, Savitiškio g. 61, Panevėžys, įmonės kodas 300565433, žaidimo vykdytojas – UAB ,,Galley Group“, įmonės kodas 126286061, Gerosios Vilties g. 22A-2, Vilnius.
 
2. Žaidimo laikotarpis: 2017 m. gegužės 10 d. (nuo 8 val.) - gegužės 28 d.  (iki 14 val.) imtinai.
 
3. Žaidimo dalyviai: visi RYO lankytojai (fiziniai asmenys), šiose taisyklėse nurodytu žaidimo laikotarpiu pirkę paslaugų ar prekių (išskyrus alkoholį, tabaką, lošimo paslaugas bei dovanų kuponus) RYO už 30 (trisdešimt) eurų ir daugiau. Už vieną pirkimo kvitą, kurio suma ne mažesnė kaip 30 (trisdešimt) eurų, išduodama viena žaidimo kortelė (pirkimo kvitai nesumuojami). Jei žaidime dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai ar globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti žaidime. Žaidime negali dalyvauti žaidimo organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.
 
4. Žaidimo eiga: RYO lankytojai, apsipirkę už 30 (trisdešimt) eurų ir daugiau, parduotuvės kasoje gaus žaidimo kortelę, kurią užpildę mes į žaidimo dėžę, stovinčią RYO renginių aikštėje. 
Kiekvieną akcijos penktadienį (gegužės 12 d., 19 d., 26 d.,) 12 val. iš žaidimo dėžės RYO renginių aikštėje bus traukiami 3 (trys) laimėtojai, kurie laimės po 100 eurų (vienas šimtas) vertės RYO dovanų kortelę (tarpiniai prizai). Prizų fonde iš viso 9 (devynios) RYO dovanų kortelės. Dovanų korteles laimėję dalyviai toliau dalyvauja žaidime ir gali laimėti pagrindinį prizą. Š.m. gegužės 28 dieną, 14 val. renginių aikštėje, prie žaidimo dėžės bus ištrauktas žaidimo laimėtojas, kuris laimės pagrindinį prizą - savaitgalio kelionę dviems į Nicą. Jei pirkus už ne mažiau nei 30 (trisdešimt) eurų žaidimo kortelė nebuvo įteikta pardavimo vietoje, būtina per artimiausią 1 (vieną) darbo dieną (o pirkus š.m. gegužės 28 d. būtinai tą pačią dieną iki 14 val.) paskambinti mob. (8 656) 31403 arba mob. (8 652) 51784 ir pranešti.
 
5. Žaidimo prizas: dalyviai kiekvieną savaitę gali laimėti po 3 (tris) RYO dovanų korteles po 100 (vienas šimtas) eurų arba žaidimo pagrindinį prizą – savaitgalio kelionę dviems į Nicą:
kelionės bilietai dviems Vilnius-Nica-Vilnius
trys  nakvynės nemažiau 3* viešbutyje su pusryčiais
300 eurų dienpinigių kelionei
Pagrindinio prizo vertė - 1300 (vienas tūkstantis trys šimtai) eurų su PVM.
 Pagrindinis prizas galioja nuo nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d. Kelionės organizatorius - MEGATURAS, www.megaturas.lt 
 
6. Prizų atsiėmimo tvarka: laimėtą pagrindinį prizą ar RYO dovanų kortelę (tarpinį prizą) dalyvis galės atsiimti atvykęs į RYO administraciją, įsikūrusią prekybos centro II-ame aukšte (Savitiškio g. 61, Panevėžys). Laimėtą prizą privaloma atsiimti ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 2 d., priešingu atveju laimėtas prizas lieka žaidimo organizatoriui.
 
7. Atsiimdamas laimėtą prizą žaidimo dalyvis privalo pateikti laimėjimą įrodantį, kasoje gautą kvitą, kurio duomenys įrašyti žaidimo kortelėje, o vertė ne mažesnė nei 30 (trisdešimt) eurų, LR pasą arba ATK. Perduodant prizą bus pasirašomas prizo perdavimo-priėmimo aktas. Neįvykdžius bent vienos iš šiose taisyklėse nurodytų sąlygų, laimėjimas laikomas negaliojančiu, o žaidimo dalyvis netenka teisės į prizą.
 
8. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti šias taisykles bei prizų išdavimo tvarką ir (arba) nutraukti žaidimą esant nenumatytoms aplinkybėms, apie tai informavęs interneto svetainėje www.ryo.lt ir kituose komunikacijos kanaluose.
 
9. Žaidimo dalyviai sutinka, kad tapus pagrindinio ar tarpinio prizo laimėtoju (-a), jo (-os) vardas ir pavardė ir nuotrauka bus paskelbti interneto svetainėje www.ryo.lt ir RYO Facebook paskyroje.
 
10. Žaidime dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad susipažino su žaidimo taisyklėmis ir sutinka jų laikytis bei neprieštarauti žaidimo organizatoriaus sprendimams.
 
11. Laimėjimai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.
 
12. Šios žaidimo taisyklės skelbiamos www.ryo.lt. Jei kituose komunikacijos kanaluose ir žiniasklaidos priemonėse paskelbtos žaidimo taisyklės nesutampa, galioja interneto tinklalapyje www.ryo.lt paskelbtos žaidimo taisyklės.
 

Facebook