PAVASARIO IŠPARDAVIMAS

PAVASARIO FESTIVALIO PROGRAMA

Gegužės 17 d. 

12:00-19:00 lauke jūsų lauks nemokami pripučiami batutai vaikams*
16:00 ir 18:00 ,,Rokada” pasirodymai
16:00 ir 18:00 RYO ,,Laimės rato“ sukimai
Renginio vedėjas Jonas Radzevičius

 
Gegužės 18 d.
 
12:00 lauke jūsų lauks nemokami pripučiami batutai vaikams*
13:00, 15:00 ir 17:00 ,,Rokada” pasirodymai
13:00 ir 15:00 RYO ,,Laimės rato“ sukimai
 
* Esant prastoms oro sąlygoms batutai gali neveikti.
 
 
 
 „Pavasario festivalis“ žaidimo taisyklės ir sąlygos
 
1. Žaidimo organizatorius – prekybos centras RYO (toliau – RYO), UAB „Mulga“, Savitiškio g. 61, Panevėžys, įmonės kodas 300565433.
2. Žaidimo laikotarpis: 2019 m. gegužės 17 d. (nuo 8 val.) - gegužės 18 d. (iki 21 val.) imtinai.
3.     Žaidimo dalyviai: visi RYO lankytojai (fiziniai asmenys), šiose taisyklėse nurodytu laikotarpiu pirkę paslaugų ar prekių (išskyrus alkoholį, tabaką, lošimo paslaugas bei dovanų kuponus) RYO už 30 (trisdešimt) eurų ir daugiau (pirkimo kvitai nesumuojami). Žaidime gali dalyvauti tik vyresni nei 14 metų asmenys. Žaidime negali dalyvauti žaidimo organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.
4. Žaidimo eiga: RYO lankytojai, apsipirkę už 30 (trisdešimt) eurų ir daugiau, turi galimybę sukti RYO „Laimės ratą“ stovintį RYO renginių aikštėje. 
Kiekvieną dieną bus renkami keli RYO „Laimės rato“ nugalėtojai. Penktadienį RYO „Laimės ratas“ bus sukamas 16 val. ir 18 val. Šeštadienį – 13 val. ir 15 val. Laimėtojai bus skelbiami tą pačią dieną, RYO renginių aikštėje. Arba kol bus išdalinti visi prizai.
5. Žaidimo prizai: dalyviai kiekvieną žaidimo laikotarpio dieną gali laimėti vieną iš RYO  dovanų kortelių (Dovanų kortelių vertės 10 Eur, 20 Eur, 50 Eur ir 100 Eur arba RYO nuomininkų įsteigtų prizų. Iš viso RYO „Pavasario festivalio“ priziniame fone yra 199 prizai. 
6. Prizų atsiėmimo tvarka: laimėtus RYO prizus žaidimo dalyvis galės atsiimti iš karto, RYO renginių aikštėje. 
7. Atsiimdamas laimėtą prizą žaidimo dalyvis privalo pateikti laimėjimą įrodantį, kasoje gautą kvitą, kurio vertė ne mažesnė nei 30 (trisdešimt) eurų Neįvykdžius bent vienos iš šiose taisyklėse nurodytų sąlygų, laimėjimas laikomas negaliojančiu, o žaidimo dalyvis netenka teisės į prizą.
8. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti šias taisykles bei prizų išdavimo tvarką ir (arba) nutraukti žaidimą esant nenumatytoms aplinkybėms, apie tai informavęs interneto svetainėje www.ryo.lt ar kituose komunikacijos kanaluose.
9. Žaidime dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad susipažino su žaidimo taisyklėmis ir sutinka jų laikytis bei neprieštarauti žaidimo organizatoriaus sprendimams.
10. Šios žaidimo taisyklės skelbiamos www.ryo.lt. Jei kituose komunikacijos kanaluose ir žiniasklaidos priemonėse paskelbtos žaidimo taisyklės nesutampa, galioja interneto tinklalapyje www.ryo.lt paskelbtos žaidimo taisyklės.
11.  Žaidimo organizatorius gerbia akcijos dalyvių privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai apibrėžtais tikslais ir apimtimi. Daugiau informacijos http://www.ryo.lt/privatumo_politika
 
 

Facebook