RIEDĖK SU RYO!

RIEDĖK SU RYO!!!

 

PROGRAMA:

10:30 val. Registracija prie Cido arenos

11:00 val. Dviračių startas. Bendras maršrutas mieste apie 17 km.

13:00 val. Finišas ir renginys prie PC RYO (automobilių stovėjimo aikštelėje prie JYSK)

14:00 val. "Greentrials" iš Latvijos ekstremalus šou su dviračiais

 

Dalyviai galės dalyvauti žaidime/loterijoje ir laimėti pagrindinį prizą - DVIRATĮ bei daugybę kitų prizų!

Mažųjų lauks nemokamas batutas, žaidimai, dirbtuvėlės ir kitos pramogos.

 

Registruotis draugiškoms varžyboms galite RYO Info centre ir internetinėje svetainėje

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlwQaK5_QXNkrIJowEyQzoSYH_uKsqarCsR97luwHtxzMwJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Daugiau informacijos telefonu: +37068657665 Rimantas Narkūnas

STARTINIS PAKETAS: kuprinė/krepšys, atšvaitinė liemenė, vanduo, skanus ir sveikas "Nutred De-Nuts" batonėlis.

 

 

RIEDĖK SU RYO DRAUGIŠKŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI
 
Riedėk su RYO draugiškos varžyos yra dviračių šventė ir draugiškos dviračių varžybos (toliau – varžybos).
Varžybų organizatorius: Panevėžio klubas Dviračiai ir PC RYO (UAB EfTEN RYO).
1. Varžybų data: 2019 m. rugsėjo mėn. 21 d. (šeštadienis) Panevėžyje.
    Varžybų startas: 2019 m. rugsėjo 21 d., 11:00 val. nuo Cido arenos (Parko g. 12, Panevėžys)
    Varžybų finišas: PC RYO automobilių stovėjimo aikštelė (Savitiškio g. 61, Panevėžys)
 
2.  Varžybų trasa - ~17 km.
 
3. DALYVIAI
3.1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys asmenys (moterys, vyrai, jaunimas ir vaikai) susipažinę su šiais nuostatais ir jiems pritariantys, užsiregistravę į varžybas.
3.2. Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų arba globėjų sutikimu , kurį privalo pateikti registracijos metu varžybų sekretoriate.
 
4. DALYVIŲ REGISTRACIJA
4.1. Dalyvis gali registruotis registracija.klubasdviraciai.lt platformoje, RYO Info centre arba renginio dieną prieš startą.
4.2. Registracijos metu reikia tiksliai nurodyti savo vardą, pavardę ir gimimo metus.
4.3. Išankstinė registracija baigiasi 2019-09-20, 23:59 val.
 
5. SAUGUMAS TRASOJE
5.1. Visiems dalyviams privalomi dviratininko šalmai, be jų neleidžiama startuoti. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines.
5.2. Draudžiama važiuoti su velomobiliais, riedžiais ir kitais netradiciniais nestandartinės konstrukcijos, elektriniais ar kitą papildomą variklį turinčiais dviračiais.
5.3. Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais stabdžiais.
 
6. DRAUDŽIAMI IR/ARBA PRIVALOMI DALYVIŲ IR ŽIŪROVŲ VEIKSMAI
6.1. Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ar bet kokia garso atkūrimo įranga, kuri gali trukdyti kitiems dalyviams.
6.2. Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo nedelsiant pasitraukti iš trasos į dešinį kelkraštį ir netrukdyti kitiems dalyviams.
6.3. Varžybų dalyviams draudžiama judėti priešinga eismui kryptimi bet kurioje trasos vietoje.
6.4. Varžybų žiūrovams ir dalyviams nesirungiantiems varžybų metu draudžiama išeiti į Varžybų trasą ir finišavusių dalyvių lėtėjimo zoną. Žiūrovai stebėti lenktynes privalo žiūrovams skirtose vietose ir/arba kelkraštyje saugiu atstumu nuo trasos krašto.
6.5. Tiek varžybų dalyviams, tiek ir žiūrovams griežtai draudžiama išmesti į lenktynių trasą ar šalia jos bet kokius daiktus ar išpilti bet kokius skysčius.
6.6. Pastebėjus lenktynių trasoje kliūtis ar daiktus, kurie gali kelti pavojų varžybų dalyviams būtina nedelsiant juos saugiai pašalinti, o jeigu to padaryti neįmanoma, informuoti artėjančius dalyvius apie kliūtį. Varžybų žiūrovai atsako už šių nuostatų nesilaikymą ir tyčia ar dėl neatsargumo padarytą žalą dalyviams ar tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.
6.7. Neatidėliotinos pagalbos atvejais dalyviams ar žiūrovams pastebėjus asmenis kuriems reikia pagalbos, būtina skambinti bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų.
 
7. DALYVIO ATSAKOMYBĖ
7.1. Dalyvis, užsiregistravęs į varžybas, patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, juos supranta, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.
7.2. Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad draugiškos varžybos  yra sporto varžybos ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.
7.3. Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam dalyvauti šiose draugiškose dviračių varžybose. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
7.4. Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.
7.5. Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.
 
8. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS
8.1. Organizatoriai gali atšaukti varžybas iškilus "Force majeure" nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės  valdymo  institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.
8.2. Atšaukimas ir informaciją apie kitus svarbius įvykius skelbiamas www.ryo.lt puslapyje arba kituose komunikacijos kanaluose.
 
9. INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
9.1. Varžybų organizatorius - duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Riedėk su RYO“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
9.2. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Riedėk su RYO“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
- informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą duomenys yra tvarkomi dalyvio užregistravimo dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui ir įsitikinimui, kad dalyvis yra pilnametis bei gali savarankiškai dalyvauti renginyje arba privalo turėti tėvų arba globėjų sutikimą;
- Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti informavimo tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
9.3. Akcijos organizatorius gerbia akcijos dalyvių privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai apibrėžtais tikslais ir apimtimi. Daugiau informacijos http://www.ryo.lt/privatumo_politika
 
 

 

 

Facebook