Yra ką rengtis!

Žaidimo „Yra ką rengtis" taisyklės ir sąlygos

 
1. Žaidimo organizatorius – prekybos centras RYO (toliau – RYO), UAB „Mulga“, Savitiškio g. 61, Panevėžys, įmonės kodas 300565433.
2. Žaidimo laikotarpis: 2018 m. spalio 8 d. (nuo 8 val.) - spalio 28 d. (iki 14 val.) imtinai.
3. Žaidimo dalyviai: visi RYO lankytojai (fiziniai asmenys), šiose taisyklėse nurodytu žaidimo laikotarpiu pirkę paslaugų ar prekių (išskyrus alkoholį, tabaką, lošimo paslaugas bei dovanų kuponus) RYO  už 30 (trisdešimt) eurų ir daugiau. Už vieną pirkimo kvitą, kurio suma ne mažesnė kaip 30 (trisdešimt) eurų, išduodama viena žaidimo kortelė (pirkimo kvitai nesumuojami). Žaidime gali dalyvauti tik vyresni nei 14 metų asmenys. Žaidime negali dalyvauti žaidimo organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.
4. Žaidimo eiga: RYO lankytojai, apsipirkę už 30 (trisdešimt) eurų ir daugiau, parduotuvės kasoje gaus žaidimo kortelę, kurią užpildę mes į žaidimo dėžę, stovinčią RYO renginių aikštėje. 
Kiekvieną akcijos penktadienį (spalio 12 d., 19 d., 26 d.) 12 val. iš žaidimo dėžės RYO renginių aikštėje bus traukiamas vienas laimėtojas, kuris laimės 100 Eur RYO dovanų kortelę (tarpinis prizas). Prizų fonde iš viso 3 (trys) tarpiniai prizai – RYO dovanų kortelės po 100 Eur. Tarpinius prizus laimėję dalyviai toliau dalyvauja žaidime ir gali laimėti pagrindinį prizą. Š.m. spalio 28 dieną, 14 val. renginių aikštėje, iš žaidimo dėžės bus ištrauktas žaidimo laimėtojas, kuris laimės pagrindinį prizą – 1000 Eur (2 RYO dovanų korteles po 500 Eur). Jei pirkus už ne mažiau nei 30 (trisdešimt) eurų žaidimo kortelė nebuvo įteikta pardavimo vietoje, būtina per artimiausią 1 (vieną) darbo dieną (o pirkus š.m. spalio 28 d. būtinai tą pačią dieną iki 13 val.) kreiptis į RYO Info centrą.
5. Žaidimo prizas: dalyviai kiekvieną savaitę gali laimėti 100 Eur RYO dovanų kortelę arba žaidimo pagrindinį prizą – 1000 Eur (2 RYO dovanų korteles po 500 Eur). Prizų fonde iš viso 1300 Eur.
6. Prizų atsiėmimo tvarka: laimėtą pagrindinį prizą ar tarpinį prizą dalyvis galės atsiimti atvykęs į RYO administraciją, įsikūrusią prekybos centro II-ame aukšte (Savitiškio g. 61, Panevėžys). Laimėtą prizą privaloma atsiimti ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 5 d., priešingu atveju laimėtas prizas lieka žaidimo organizatoriui.
7. Atsiimdamas laimėtą prizą žaidimo dalyvis privalo pateikti laimėjimą įrodantį, kasoje gautą kvitą, kurio duomenys įrašyti žaidimo kortelėje, o vertė ne mažesnė nei 30 (trisdešimt) eurų, LR pasą arba ATK. Perduodant prizą bus pasirašomas prizo perdavimo-priėmimo aktas. Neįvykdžius bent vienos iš šiose taisyklėse nurodytų sąlygų, laimėjimas laikomas negaliojančiu, o žaidimo dalyvis netenka teisės į prizą.
8. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti šias taisykles bei prizų išdavimo tvarką ir (arba) nutraukti žaidimą esant nenumatytoms aplinkybėms, apie tai informavęs interneto svetainėje www.ryo.lt ir kituose komunikacijos kanaluose.
9. Žaidimo dalyviai sutinka, kad tapus pagrindinio ar tarpinio prizo laimėtoju (-a), jo (-os) vardas ir pavardė ir  nuotrauka bus paskelbti interneto svetainėje www.ryo.lt ir RYO Facebook paskyroje.
10. Žaidime dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad susipažino su žaidimo taisyklėmis ir sutinka jų laikytis bei neprieštarauti žaidimo organizatoriaus sprendimams. Taip pat žaidime dalyvaujantiems asmenims yra žinoma, kad prizai, kurių vertė yra didesnė nei 100 Eur yra laikomi dalyvio pajamomis ir yra apmokestinami pagal LR įstatymus.
11. Laimėjimai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.
12. Šios žaidimo taisyklės skelbiamos www.ryo.lt. Jei kituose komunikacijos kanaluose ir žiniasklaidos priemonėse paskelbtos žaidimo taisyklės nesutampa, galioja interneto tinklalapyje www.ryo.lt paskelbtos žaidimo taisyklės.
13. Žaidimo organizatorius gerbia akcijos dalyvių privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai apibrėžtais tikslais ir apimtimi. Daugiau informacijos http://www.ryo.lt/privatumo_politika.
 

Facebook